Geen staking op 31 mei.

Beste ouders,
Wellicht vernam je in de media dat er morgen een stakingsaanzegging is van de onderwijsvakbonden. Uit een bevraging bij onze personeelsleden blijkt er weinig of geen stakingsbereidheid. Het wordt dus morgen een gewone lesdag.
Bijgevolg verwachten we morgen ALLE leerlingen op school.

Namens het schoolteam, de directie

Wondermooie wereld!

Hieronder vind je een filmpje die de kleuters uit de oranje klas (K1A) deze week maakten in het thema van ‘Wat een wondermooie wereld!’.
Naar aanleiding van een verhaal gingen de kleuters zelf foto’s zoeken op school en op internet naar foto’s. Ze hielpen bij het bewerken van de foto’s en het op volgorde zetten ervan. Later deze week gaan de kinderen ook nog hun eigen prentenboek-versie maken van dit verhaal.

 

Sam, de verkeersslang.

Alle kinderen van de lagere school krijgen deze week een folder mee naar huis met info omtrent de actie van ‘Sam, de verkeersslang’.

Tijdens de campagneweek, die op onze school plaatsvindt van 23 mei tot en met 27 mei, plakken de schoolkinderen stippen op het spandoek van Sam de Verkeersslang telkens als ze op een veilige en milieuvriendelijke manier naar school zijn gekomen. De bedoeling is dat Sam de Verkeersslang op het einde van de campagneweek helemaal vol stippen hangt. Als de school haar streefdoel bereikt, krijgen de leerlingen een leuke beloning.
Hopelijk slagen we daarin! Help je mee?

Klasfoto’s

Morgen wordt er van elke klas een klasfoto genomen. Deze foto wordt je op het einde van het schooljaar gratis aangeboden als eindejaargeschenk. Een mooie herinnering aan (hopelijk) een leuk schooljaar! We hopen dat iedereen morgen aanwezig is voor dit speciaal fotomoment.

Bravo aan onze typers!

Dertien leerlingen uit het vierde leerjaar volgden de voorbije maanden typles bij juf Lisa. Na veel oefenen was er de eindtoets. Het resultaat mag er zijn. Heel wat leerlingen behaalden meer dan 80 aanslagen per minuut en typten bijna perfect (meer dan 90%).
Een dikke pluim is er zeker voor Madeline die maar liefst 161 aanslagen per minuut behaalde. Wat een verbluffend sterk resultaat. Ze zal zelfs even de uitdaging aangaan om een wedstrijdje typen te houden tegen directeur Hans. Benieuwd wie er wint!

1 2