Noodopvang week 23-27 maart

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart, op grond van advies van de
wetenschappelijke experten, verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus
aangekondigd.
Die gingen in op woensdag 18 maart 2020 om 12u.
“Fase 2 van het federaal noodplan blijft van kracht.
Doel blijft om de curve van het aantal besmettingen af te vlakken, zodat ons
gezondheidssysteem niet overbelast wordt”
We willen alle ouders van de scholengemeenschap reeds bedanken voor de geleverde
inspanningen.
De richtlijn om de kinderen niet naar school te brengen wordt nog explicieter.
We organiseren NOODOPVANG voor kinderen van wie de ouders een job in een cruciale
sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen.
Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.
Ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
Wie nood heeft aan deze opvang, gelieve op onderstaande link te klikken en de bevraging in
te vullen:
http://noodopvang.spwebasis.be
Om organisatorische redenen vragen we om dit door te geven voor vrijdagavond.
Wijzigingen van de ingevulde noodopvang kunnen steeds naar directie@spwebasis.net
worden gemaild.
Alvast bedankt voor de medewerking.