Challenge 1 voor SPWe-Basis

De eerste challenge voor onze leerlingen is er meteen ééntje van de Like Me-actrice Sali Haidara, beter gekend als Maria Hernandez in de serie. Gaan jullie de uitdaging aan? Post dan jouw resultaat op deze pagina. We zijn benieuwd!

Β 

12 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 8 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.