Challenge 3 voor SPWe-Basis

Challenge 3 komt van de Ketnetwrapster Gloria Monserez. 
Laat jouw vliegkunsten maar zien!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


The maximum upload file size: 8 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.