Schoolfeest ‘What a wonderful world’.

Nog een weekje aftellen tot ons schoolfeest. Het belooft een drukbezochte editie te worden vandaar deze belangrijke mededeling:

Misschien heeft u her en der al opgevangen dat we op dit moment te kampen hebben met een nijpend tekort aan zitplaatsen voor het schoolfeest van volgende week. Het komt er eigenlijk op neer dat er nu nog een 50-tal mensen hun kind(eren) niet kunnen zien optreden.

Zowel het schoolteam, de directie als de ouderraad vinden dit een heel vervelende situatie. We beslisten uiteindelijk dat we bereid zijn om de generale repetitie van vrijdagvoormiddag 16 maart ook open te stellen voor het grote publiek.

Concreet betekent dit dat wie nog geen kaarten kreeg omwille van plaatsgebrek alsnog het optreden kan bijwonen op vrijdagvoormiddag om 8.45u. Misschien zijn er eventueel grootouders, tantes en/of nonkels die bereid zijn om hun inkomkaarten in te leveren en het optreden van vrijdag bij te wonen zodat alle ouders hun kind(eren) kunnen zien optreden.

We begrijpen dat dit een heel jammere zaak is en dit moet in de toekomst zeker vermeden worden. Onze school is de afgelopen jaren immers in leerlingenaantal gestegen en dat brengt met zich mee dat al die leerlingen natuurlijk ook voor extra ouders en grootouders zorgen.

We hopen op uw begrip en zouden het fijn vinden mocht iedereen alsnog met een tevreden gevoel terug kijken op deze editie van het schoolfeest. Indien u bereid bent om uw kaarten in te leveren, kan dat op het secretariaat bij Greta of Tamara. Indien u nog geen kaarten heeft, kunt u het optreden bijwonen op vrijdag 16 maart om 8.45u.

Les reanimatie

Deze week sloten de leerlingen van L4 hun thema rond ‘EHBO’ af met een speciale les rond reanimatie. Met de deskundige hulp en uitleg van het Rode Kruis Wevelgem mochten de kinderen ook praktisch aan de slag en hun kennis toepassen op de reanimatiepoppen. Een heel leerrijk moment!

Opendeur kleuterschool

Op zaterdag 3 maart organiseren wij in de kleuterschool van 10.00 uur tot 12.00 uur een opendeurmoment. Indien u reeds een zoon of dochter heeft bij ons op school of indien u als ouder werkt in onze school kunt u uw kind inschrijven vanaf donderdag 1 maart tot en met vrijdag 16 maart. Deze periode geldt als een voorrangsperiode. Op de opendeurdag kunt u uw zoon of dochter inschrijven bij één van onze secretariaatsmedewerkers in de rode klas. Mogen we dan ook vragen om zeker de kids-ID, ISI+-kaart of ander officieel document waarop het rijksregisternummer van uw kind staat mee te brengen.

Het is wel zo dat – indien u beslist om pas na 16 maart in te schrijven – u uw voorrang verliest en u net als alle andere ouders pas kan inschrijven vanaf maandag 26 maart om 18 uur.

Tijdens de opendeurdag kunt u – al dan niet samen met uw kleuter – kennis maken met de kleuterjuffen van onze school die u met veel plezier een korte rondleiding zullen geven. Daarnaast zullen er ook een aantal leerkrachten van de lagere school aanwezig zijn die – indien nodig – ook nog een aantal praktische vragen voor u kunnen beantwoorden.

We kijken met z’n allen uit naar uw komst.

Plantmaatjes 2018

Ook dit jaar zullen de plantmaatjes opnieuw de handen uit de mouwen steken! Plantmaatjes? Wat is dat? Wel, lees dan zeker eens de brief die uw zoon / dochter van de lagere school meekreeg naar huis. Snel inschrijven is de boodschap want uit ervaring weten we dat er héél véél kinderen met groene vingers zijn op SPWe-Basis!

Te koop: kleutertafels.

In de kleuterschool kregen verschillende klassen nieuwe kleutertafels. De oude bankjes / tafeltjes zijn nu op zoek naar een nieuwe eigenaar. Hebt u nog een plaatsje thuis om er eentje te zetten of bent u nog op zoek naar een leuke knutseltafel voor uw kind? Spring dan even binnen in de kleuterschool om de tafels te bezichtigen. Kostprijs voor een tafeltje: 8 euro. Men zegge het voort!

1 2 3 4 45