Enkele belangrijke data

Ter herinnering geven we graag nog even volgende data mee:
– op maandag 07 oktober is er een vrije dag. Die dag is er dus geen school en is er ook geen opvang voorzien.
– op donderdag 10 oktober komt de schoolfotograaf langs. Er worden individuele foto’s genomen en er is de mogelijkheid tot het nemen van een familiefoto. Daarvoor dien je wel voorafgaand het bevestigingsstrookje in te vullen (zie documenten).

– op zondag 13 oktober is er het ontbijt en de rommelmarkt op school. Vergeet het inschrijvingsstrookje niet tijdig in te dienen. De ouderraad en het schoolteam hopen jullie talrijk te mogen ontvangen.
– op vrijdag 18 oktober is er pedagogische studiedag. Die dag wordt er wel kinderopvang georganiseerd als de vraag groot genoeg is. Wie daar graag een beroep op doet dient het inschrijvingsstrookje in te vullen en mee te geven naar school tegen ten laatste 10 oktober.