Oudercontact herfst

Op woensdag  28 oktober (en ook donderdag 29 oktober voor L6) organiseren we een oudercontact. (Enkel het oudercontact van klas L2A juf Peggy gaat door op woensdag 18 november, juf Peggy kan dan ook aanwezig zijn.)

Op dit contactmoment informeert de leerkracht u graag over de vorderingen en de groeipunten van uw kind. Wij hopen dan ook om u, ouder(s), te mogen ontmoeten op deze avond! Via onderstaande knop kan je jouw contactmoment vastleggen.

We vinden het belangrijk om met alle ouders in gesprek te gaan, maar hebben begrip voor ouders die, wegens corona, liever niet naar school komen. Indien u liever een online afspraak wenst, gelieve contact op te nemen met de directie of met de klasleerkracht. (Mailadressen: zie schoolreglement).

Uitgebreide info vind je ook op de brief die werd meegegeven.

Oudercontact lager

In de lagere school hadden de kinderen vorige week een proefjesperiode om even te peilen naar de vorderingen. We zijn reeds halfweg het schooljaar en wensen jullie dan ook graag te informeren over de evolutie van uw kind in de klas. Op woensdag 05 februari is er daarom een oudercontact voorzien. Net als bij de vorige contactmomenten kan je opnieuw een ‘tijdstip prikken’ via het inschrijfformulier. Bekijk nog eens goed de richtlijnen en controleer na het verzenden van het formulier je mailbox. Sowieso krijgt iedereen nog eens een bevestiging van het gekozen tijdstip. Kijk zeker ook eens in de ‘spamfolder’ want sommige maidiensten plaatsen de mail onmiddellijk in deze box.
Naar de inschrijvingen? Klik dan hier.

Nieuwsbrief oktober

We zijn reeds halfweg het eerste trimester en daar hoort ook een nieuwsbrief bij. De nieuwsbrief van oktober kregen de kinderen voor de herfstvakantie mee naar huis en kan je ook downloaden op onze website
Net na de herfstvakantie is er het oudercontact in de kleuterschool en de lagere school. Mogen we vragen aan de ouders die nog geen afspraak maakten dit nog even te doen via http://oudercontact.spwebasis.be. Waarvoor dank!

Oudercontact

Morgen, woensdag 26 juni kunt u in een losse, ongedwongen sfeer het voorbije schooljaar met de kleuterjuf en met de andere ouders bespreken. U bent dan ook welkom tussen 17.30u. en 20.00u. op de kleuterspeelplaats.
We voorzien een bar en wat randanimatie. 
Om 18.30u. nemen onze derde kleuters plechtig afscheid van de kleuterschool. Kom dat zien! Iedereen welkom!

In de lagere school is er nog een vrijblijvend oudercontact voorzien. Dit vindt plaats in de grote zaal van de lagere school tussen 16.00 uur en 18.30 uur.

Oudercontact winterrapport

Nu de proefwerkweek er in de lagere school op zit, wordt er volop tijd genomen om een groeigesprekje te houden met alle kinderen. Elke klastitularis bespreekt de sterke punten en de groeipunten met de leerling. Niet enkel de cijfers tellen maar ook de inzet, de werkhouding, het welbevinden.
Als ouder wordt u ook uitgenodigd op het oudercontact. Dit vindt plaats op woensdag 06 februari. Net zoals de vorige keer kan je online een contactmoment uitkiezen. Surf daarvoor naar http://oudercontact.spwebasis.be en lees aandachtig de richtlijnen vooraleer je het formulier invult. Mogen we er nogmaals op aandringen om per kind slechts één keer het formulier in te vullen. Dank bij voorbaat.