Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voorheen waren er schoolbesturen van Gullegem, Moorsele en Wevelgem, maar de voorbije jaren werd er door de nauwe samenwerking binnen de scholengemeenschap gewerkt naar een samensmelting. Daardoor werden deze drie afzonderlijke schoolbesturen ontbonden en vormen ze sinds 17 februari 2020 samen de VZW Katholiek Basisonderwijs GULDENBERG.

Op de foto hieronder staat de nieuwe bestuursploeg.

Boven (van L naar R): Goedele Vandenbulcke, Frank Deleu, Marc Vandevelde en Hugo Verlinde

Onder (van L naar R): Eric Vanhee, Jan Minne (voorzitter), Sabine Watteyne, Stefaan Oosthuyse en Wim Coolsaet 

Joost Vermeersch en Kurt Parmentier ontbreken op de foto.

Georges Porte, Adelheid Syssauw en Roger Cuvelier worden lid van de Algemene Vergadering van de nieuwe VZW Guldenberg, maar staan niet op deze foto.