Schoolbestuur

De eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren is het schoolbestuur. Ons schoolbestuur is:

  • Katholiek Basisonderwijs GULDENBERG
  • de rechtsvorm (vzw);  VZW
  • de zetel (adres);  Rozenstraat 2, 8560 Wevelgem
  • het ondernemingsnummer;  729-704-868
  • www.guldenberg.beinfo@guldenberg.be
  • “rechtspersonenregister”: RPR Gent, afdeling Kortrijk

De leden van de plaatselijke inrichtende macht of het schoolbestuur zijn:

Van links naar rechts:
Kurt Parmentier, Hugo Verlinde, Goedele Vandenbulcke, Wim Coolsaet, Frank Deleu, Jan Minne (voorzitter), Sabine Watteyne (secretaris)
Ontbreken op de foto: Joost Vermeersch, Eric Vanhee (ondervoorzitter) en Lobke Maes.