Schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren van de school.  De schoolraad heeft een mandaat van vier jaar en geeft advies aan directie en schoolbestuur i.v.m. de goede werking van de school.

De schoolraad zal personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over de standpunten die door de schoolraad worden verdedigd, de adviezen die hij uitbrengt en de resultaten van gevoerd overleg.  Verslagen komen op de website van de school.

 

Leden van de schoolraad:

 

Ouders Dhr. Steven Verstraete
Mevr. Nele Vrand
Mevr. Heidi Vanhaverbeke
Mevr. Isabelle Boutoille
Leerkrachten Mevr. Baekelandt Annick
Mevr. Messely Greet
Mevr. Holvoet Emmy
Mevr. D’Haene Rita
Lokale gemeenschap Mevr. Marijke Minne
Mevr. Conny Vansteenkiste
Dhr. Bram Vandendriessche
Dhr. Wilfried Vanneste
Voorzitter Mevr. Nele Vrand