Schoolvisie

Groeien in respect – wegwijzers

OPEN SCHOOL
In SPWe-basis vinden we het belangrijk dat ouders en kinderen een stem hebben.
Via een goeie communicatie proberen we samen school te maken.
Dit alles doen we vanuit een christelijke visie. Vanuit een open standpunt treden we in contact met andere godsdiensten. We leren kinderen respect te tonen voor het anders zijn van mensen in de brede zin van het woord.

GOED GEVOEL SCHOOL
We vinden het belangrijk dat kinderen zich goed voelen bij ons op school. Pas als een kind zich goed voelt, staat het open voor leren. Bij ons op school mag elk kind zichzelf zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen groeien op hun eigen tempo.
Door samen de wereld te ontdekken proberen we het gemeenschapsgevoel bij ons op school te beleven.

UITDAGENDE SCHOOL
In de dagelijkse samenleving is het belangrijk dat kinderen zelfstandig aan de slag gaan. Kinderen leren probleemoplossend en creatief denken.
We gaan op zoek naar de interesses en talenten van elk kind.
Via gerichte begeleiding stimuleren we de kinderen om die talenten verder te ontwikkelen. Zo proberen we dat kinderen verantwoordelijke, zelfstandige en gelukkige mensen worden.

ZORGZAME SCHOOL
We willen dat elk kind zich thuis voelt bij ons op school. Dit doen we door een duidelijk kader te schetsen. Regels en afspraken zorgen er voor dat kinderen weten hoe ze zich moeten gedragen.
In die veilige, gestructureerde omgeving hebben we oog voor alle kinderen.
Vanuit de talenten en beperkingen van elk kind gaan we in de klas op zoek naar de meest
betekenisvolle leersituaties.