Scholengemeenschap

Scholengemeenschap

 

Onze school werkt samen met alle katholieke basisscholen van Moorsele, Gullegem en Wevelgem.  

Samen vormen wij ‘SCHOLENGEMEENSCHAP GULDENBERG’.

Onder het motto ‘SAMEN BETER’  willen we door nauw samen te werken ons onderwijs versterken!  
We willen SAMEN werk maken van ‘ONDERWIJS VOOR DE 21ste EEUW’ 
We willen onze leerlingen zin doen krijgen in LEREN en LEVEN! 
Vanuit onze CHRISTELIJKE INSPIRATIE kiezen we voor AMBITIEUS en DUURZAAM onderwijs in WARME scholen. 
We willen hierbij ZORG dragen voor iedereen.

Onze scholengemeenschap telt meer dan 2000 leerlingen en een 200-tal personeelsleden.  
Alle scholen behoren tot de VZW GULDENBERG, katholiek basisonderwijs.

Dhr. Hans Seynhaeve is aangesteld als coördinerend directeur.  Hij staat in voor de dagelijkse werking van de scholengemeenschap in nauwe samenwerking met de volledige directiegroep.

Bovenaan (van links naar rechts): Saskia Debrouwere (Gulleboom Gullegem), Elien Tant (Wijnberg Wevelgem), Connie Claerhout (Bamo Moorsele), Nele Maddens (SPWe-basis Wevelgem), Christl Verstraete (Posthoorn Wevelgem), Kathleen D’Haene (Gulleboom Gullegem)

Onderaan (van links naar rechts): Reinald Baeyens (Gulleboom Gullegem), Hans Seynhaeve (coördinerend directeur), Paul Vermeersch (Bamo Moorsele)

Een overzicht van onze samenwerking:

 • Vrij regelmatig komt de directiegroep samen.  Er worden heel wat afspraken gemaakt naar samenwerking toe: personeelsbeleid – planning en uitwerking gezamenlijke prioriteiten -personeelsvergaderingen-studiedagen, veiligheidsbeleid, aankoopbeleid,…
 • De introductie van het referentiekader voor onderwijskwaliteit plaatst kwaliteit en kwaliteitszorg hoog op de agenda. Een kwaliteitscoördinator (Hans Van de Moortel) is anderhalve dag per week vrijgesteld om onze scholen te ondersteunen in hun streven naar kwaliteitsvol onderwijs.
 • In een gezamenlijk personeelsbeleid worden nieuwe leerkrachten aangeworven, begeleid en geëvalueerd.  Twee ervaren leerkrachten (Ilka Ghillemyn en ……..) zijn deels vrijgesteld als mentoren-aanvangsbegeleiding om startende leerkrachten te begeleiden en te ondersteunen op de werkvloer.  Een viertal leerkrachten zijn aangeworven in een lerarenplatform van waaruit wij vervangingen kunnen organiseren. 
 • Drie secretariaatsmedewerkers staan in voor de personeelsadministratie. Deze specialisten staan garant voor een vlotte afhandeling van de vele personeelsdossiers.
  Een ander duo verzorgt de boekhouding voor alle scholen.  Door deze centralisatie komt er tijd vrij voor de secretariaatsmedewerkers in de verschillende scholen, zodat zij kunnen instaan voor een vlotte leerlingenadministratie en een warm onthaal.
 • Tweemaandelijks komen de zorgcoördinatoren van de scholengemeenschap samen, Er wordt veel uitgewisseld, onder meer rond een gezamenlijke prioriteit per schooljaar.  In de voorbije jaren was er reeds uitgebreide aandacht voor ADHD, hoogbegaafdheid, dyslexie, autisme, schrijfmotoriek, warme school,…In het schooljaar 2021-2022 gaan we verder in op onze werking rond anderstalige nieuwkomers, schakelen we ICT sneller in bij zorgacties en bekijken we hoe we snel-lerenden beter kunnen begeleiden.
 • Mede dankzij de middelen van DIGISPRONG willen we de komende jaren verder inzetten op de digitalisering van het leerproces.  Geert Vanhouwaert en Bert Vanhauwaert worden voltijds aangesteld als ICT-coördinatoren op het niveau van de scholengemeenschap om dit plan te helpen waarmaken! 
  Alle leerlingen van het 4de leerjaar leren blind werken op de laptop. 
 • Christof Verschaete werkt als preventie-adviseur.  Hij staat in voor de veiligheid op onze scholen: uitwerken en opvolgen coronamaatregelen, evacuatie-oefeningen, controles brandblussers-elektrische installaties-speeltoestellen-EHBO…., sensibiliseren kinderen voor ‘dode hoek’, rugpreventie via boekentasweging, …
 • Ook de sportleerkrachten komen regelmatig bijeen. 
  Tijdens dit sportoverleg worden heel wat ideeën en lestips aan elkaar doorgegeven. 
  De sportleerkrachten organiseren jaarlijks in september voor alle leerlingen van het 6de (ongeveer 200) een aquathlon (zwemmen + lopen).  Eind juni staat er voor de ruim 400 leerlingen van het 3de en 4de leerjaar nog een trefbaltornooi op het programma. 
 • Door samenwerking sta je sterker indien je moet onderhandelen over prijzen.  Samenaankoop levert interessante prijzen op voor verzekeringen, papier, controle blusmiddelen, computermateriaal, mobiele telefonie,…
 • Als we in groep naar buiten komen, klinkt onze stem luider in allerlei overlegorganen.  Als je 2000 leerlingen vertegenwoordigt, word je meer gehoord. 
 • Twee onderhoudsmedewerkers (Filip Lefebvre en Wouter Vanhauwaert) staan in voor het onderhouden van de tuinen, speelplaatsen en gebouwen in alle scholen van onze groep!  Zij worden bijgestaan door een startbaan-onderhoudsmedewerker.

 

U merkt het zelf…scholengemeenschappen hebben heel veel mogelijkheden!
Uitwisselingen kunnen verrijken!  Samenwerken verhoogt de efficiëntie!
Iedere basisschool heeft zijn eigen cultuur en deze verscheidenheid zorgt op zijn beurt voor een ongeziene rijkdom. 
Laat ons dan ook ‘samen’ doen, waar we ‘samen’ beter van worden!