Schooluren

Hieronder vind je de klasuren:

maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 uur – 11.40 uur en van 13.15 uur – 16.00 uur.
woensdag: 08.30 uur – 11.40 uur.
vrijdag: 08.30 uur – 11.40 uur en van 13.15 uur – 15.00 uur.

Alle kinderen (kleuter/lager) die na het belsignaal op school aankomen, dienen zich eerst aan te melden op het secretariaat. Indien er bepaalde zaken nagebracht moeten worden, vragen we om u ook eerst bij de directie of het secretariaat aan te melden.

Bij de kleuters is elke schooldag zo gepland dat de kleuters de kans krijgen om naar de rest van de dag toe te leven.
Dat moment mag uw kleuter niet missen. Daartoe kunt u bijdragen door hem/haar tijdig naar school te brengen.
Zowel in het kleuter als in het lager kan elke (groot)ouder zijn/haar kind vergezellen tot aan de poort.
Laat het afscheid vlot verlopen door daar niet te blijven wachten. Zo kan het kind in het spel opgaan en wordt het toezicht door de leerkracht niet bemoeilijkt.

Indien u de leerkracht/kleuterleidster wenst te spreken, kan dat enkel voor of na de lesuren.
Maak een afspraak via de agenda, mail of het heen- en weermapje.
Tijdens de lesuren is de leerkracht, ook de kleuterleidster volledig ter beschikking van de kinderen.

 

Voor de start van de klasuren is er toezicht.

– ’s Morgens op de speelplaats: van 8.00 tot 8.30 uur.
– ’s Middags op de speelplaats: van 13.00 tot 13.15 uur (niet op woensdag).
– ’s Avonds op de speelplaats: van 16.00 tot 16.15 uur (nadien = opvang) of van 15.00 tot 15.15 uur op vrijdag (nadien = opvang).

Gelieve deze uren te respecteren en uw kind niet te vroeg naar school te sturen!
Wie vroeger op de speelplaats vertoeft, is niet ingedekt voor de schoolverzekering en wordt meteen naar de opvang gestuurd.