De sponsors van onze school.

Nog voor de kerstvakantie krijgt iedereen opnieuw een nieuwsbrief mee naar huis met daarin alle weetjes en de kalender voor de volgende twee maanden. Ook de sponsors van onze school worden daarop vermeld. Dankzij hen wordt het o.a. financieel mogelijk om een aantal extra zaken te verwezenlijken op onze school. De ouderraad regelt de afspraken met onze sponsors en kan op die manier ook de school steunen. Wist je dat elke schoolreis een stukje minder kost door de financiële tussenkomst van de ouderraad? Dat de ouderraad fors investeert in de speelplaatsverfraaiing? Dat elke jarige dit jaar ook een kaartje meekrijgt van de ouderraad?
Dit en héél véél meer zijn de verdienste van onze vrijwilligers van de ouderraad. Doe hen (en onze weldoener) ook eens een pleziertje door de komende nieuwsbrief mét sponsors aandachtig te bekijken.
Alle sponsors staan ook nog vermeld op de pagina van de ouderraad.