Regeling betreffende noodopvang

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?


Alle lessen worden geschorst. We voorzien NOODOPVANG voor de mensen die werkzaam zijn in de zorgsector, ziekenhuizen, rusthuizen, hulpdiensten, …
Toch willen we benadrukken dat we zo weinig mogelijk mensen (kinderen) samen willen brengen om ook op die manier de verdere verspreiding tegen te gaan.
We rekenen dan ook op ieders verantwoordelijkheid en burgerzin om op zoek te gaan naar alternatieven.

Om praktische redenen hadden we graag zicht gehad op de mensen die noodopvang nodig hebben.
Gelieve dan ook de bevraging zo snel mogelijk in te vullen. 

De brief met de nodige uitleg kan je HIER terugvinden.

De bevraging kan je HIER invullen.