Nieuwsbrief

Alle leerlingen kregen net voor de paasvakantie de nieuwsbrief mee met daarin ook een oproep tot deelname aan de actie van het kinderparlement. Na de paasvakantie willen we immers de organisatie ‘Toemaatje’ helpen door voedsel in te zamelen.
In de nieuwsbrief vond je ook de prikbordkalender terug van mei en juni.
Wil je dit alles nog eens op het gemak lezen of bekijken? Je vindt de brief ook terug online.