Terugblik op de infoavond …

Graag blikken we nog even terug op de infoavond rond evalueren en rapporteren die gisteren plaats vond in de Porseleinhallen. Bijna 1000 mensen zakten af naar de zaal om het verhaal van gastspreker Joost Maes te horen. In een boeiende en zeer vlotte uiteenzetting van een uurtje maakte hij duidelijk dat het er vooral op aan komt om het kind te vergelijken met zijn eigen prestaties, de groei bij jouw kind te bekijken en te stimuleren. Verhalen uit zijn eigen schoolervaringen, wetenschappelijke onderzoeken en de kennis van enkele gekende psychologen (o.a. Carol Dweck) staafden zijn overtuiging en visie. Wij als school gaan de uitdaging aan om onze kinderen op die manier te bekijken en te evalueren. We weten dit dat geen makkelijke opdracht zal worden, maar dat het de groei en het welbevinden van de kinderen ten goede komt. Laat dit nu net de bedoelingen zijn van een basisschool.  Ook onze nieuwe slogan: “Groeien in respect” past perfect in dit kader.
We hopen dat velen onder jullie ook even stil blijven staan bij deze verhelderende voordracht van Joost Maes zodat we samen op weg kunnen om het maximale uit elk kind te halen (cfr. slotwoorden van onze gastspreker).