Opendeur kleuterschool

Op zaterdag 3 maart organiseren wij in de kleuterschool van 10.00 uur tot 12.00 uur een opendeurmoment. Indien u reeds een zoon of dochter heeft bij ons op school of indien u als ouder werkt in onze school kunt u uw kind inschrijven vanaf donderdag 1 maart tot en met vrijdag 16 maart. Deze periode geldt als een voorrangsperiode. Op de opendeurdag kunt u uw zoon of dochter inschrijven bij één van onze secretariaatsmedewerkers in de rode klas. Mogen we dan ook vragen om zeker de kids-ID, ISI+-kaart of ander officieel document waarop het rijksregisternummer van uw kind staat mee te brengen.

Het is wel zo dat – indien u beslist om pas na 16 maart in te schrijven – u uw voorrang verliest en u net als alle andere ouders pas kan inschrijven vanaf maandag 26 maart om 18 uur.

Tijdens de opendeurdag kunt u – al dan niet samen met uw kleuter – kennis maken met de kleuterjuffen van onze school die u met veel plezier een korte rondleiding zullen geven. Daarnaast zullen er ook een aantal leerkrachten van de lagere school aanwezig zijn die – indien nodig – ook nog een aantal praktische vragen voor u kunnen beantwoorden.

We kijken met z’n allen uit naar uw komst.