Schoolfeest ‘What a wonderful world’.

Nog een weekje aftellen tot ons schoolfeest. Het belooft een drukbezochte editie te worden vandaar deze belangrijke mededeling:

Misschien heeft u her en der al opgevangen dat we op dit moment te kampen hebben met een nijpend tekort aan zitplaatsen voor het schoolfeest van volgende week. Het komt er eigenlijk op neer dat er nu nog een 50-tal mensen hun kind(eren) niet kunnen zien optreden.

Zowel het schoolteam, de directie als de ouderraad vinden dit een heel vervelende situatie. We beslisten uiteindelijk dat we bereid zijn om de generale repetitie van vrijdagvoormiddag 16 maart ook open te stellen voor het grote publiek.

Concreet betekent dit dat wie nog geen kaarten kreeg omwille van plaatsgebrek alsnog het optreden kan bijwonen op vrijdagvoormiddag om 8.45u. Misschien zijn er eventueel grootouders, tantes en/of nonkels die bereid zijn om hun inkomkaarten in te leveren en het optreden van vrijdag bij te wonen zodat alle ouders hun kind(eren) kunnen zien optreden.

We begrijpen dat dit een heel jammere zaak is en dit moet in de toekomst zeker vermeden worden. Onze school is de afgelopen jaren immers in leerlingenaantal gestegen en dat brengt met zich mee dat al die leerlingen natuurlijk ook voor extra ouders en grootouders zorgen.

We hopen op uw begrip en zouden het fijn vinden mocht iedereen alsnog met een tevreden gevoel terug kijken op deze editie van het schoolfeest. Indien u bereid bent om uw kaarten in te leveren, kan dat op het secretariaat bij Greta of Tamara. Indien u nog geen kaarten heeft, kunt u het optreden bijwonen op vrijdag 16 maart om 8.45u.