Sportdag lagere school.

Morgen is er de sportdag voor alle leerlingen van de lagere school. De kinderen van L1 tot en met L4 gaan te voet richting het avonturenterrein van Avanco in Aalbeke. Een mooie wandeling van precies 5 km om deze sportieve dag te starten! De leerlingen van L5 en L6 trekken met de fiets richting Avanco. Dank aan de extra fietsbegeleiders om deze tocht veilig te laten verlopen.
Alle info over de sportdag vind je terug op de meegegeven brief (die ook nog te bekijken is op de schoolwebsite).
Nog dit: morgen is er na deze sportieve dag GEEN STUDIE voor de kinderen van L4, L5 en L6. Gelieve hier rekening mee te houden.