Beslissing Nationale Veiligheidsraad

Naar aanleiding van de maatregelen die werden genomen door de Nationale Veiligheidsraad komen de directies van de scholengemeenschap om 10 uur samen om de praktische kant uit te werken. Daarna brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte van de genomen beslissingen.

Hieronder de beslissing:

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien.  

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.   

Vandaag, vrijdag 13 maart gaan de lessen gewoon door.

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.