Infoavonden gaan niet door.

Omwille van de gekende corona maatregelen kunnen de geplande infoavonden niet doorgaan op school. Het schoolteam zocht echter naar een oplossing. Elke klastitularis maakt een presentatie van zijn / haar klaswerking en zal u die in de loop van volgende week bezorgen. We hopen jullie hiermee toch voldoende wegwijs te maken in de nieuwe klasafspraken en de aangeboden leerstof. Dank voor jullie begrip in deze uitzonderlijke situatie.