Vrijblijvend oudercontact

Op het einde van het schooljaar bieden we de ouders die dat wensen de kans om nog even in gesprek te gaan met de klasleerkracht. Ook dit laatste contactmoment vindt online plaats. 
Via de inschrijvingsmodule kan je een moment reserveren. 
Indien we het als school noodzakelijk vinden om te overleggen rond de vorderingen en groeikansen van uw kind dan nemen we zelf contact met u op.