Menu juni

De menu van de maand juni is ook te bekijken op onze website. Surf naar de rubriek documenten > maandmenu om een glimp op te vangen van wat er geserveerd wordt tijdens deze laatste maand van het schooljaar in onze refter.