Cursus AED

Op 14 november kwamen heel wat geïnteresseerde ouders samen in de refter van de school om de cursus AED te volgen. Nadat de ouderraad vorig schooljaar een EHBO-cursus organiseerde i.s.m. het Rode Kruis was de interesse groot om ook een cursus te plannen waarbij het gebruik van een AED-toestel werd uitgelegd. Heel wat geïnteresseerde ouders volgden deze bijscholing en leerden reanimeren en werken met een AED-toestel. Dank voor jullie engagement hiervoor!