Oudercontact online

In het onderwijs geldt nog steeds code oranje. Hierdoor kunnen we jullie voor het oudercontact helaas nog steeds niet op school ontvangen. Alle leerkrachten vinden het belangrijk om jullie toch eens te spreken over de vorderingen van jullie zoon / dochter. Daarom organiseren we het oudercontact terug online. Om dit haalbaar te maken, moeten we de contactmomenten over 2 dagen spreiden. Hoe registreren? Vanaf vrijdag 22 januari kan je hieronder op de knop klikken om een contactmoment vast te leggen voor jouw kind. Mogen we vragen om slechts één contactmoment te kiezen per kind. Ouders in co-ouderschap kunnen op hetzelfde moment inloggen. Gelieve de registratie uit te voeren vóór 30 januari. Alvast dank bij voorbaat! De uitnodiging en het stappenplan voor het online moment kan je hier terugvinden.

 

Oudercontact herfst

Op woensdag  28 oktober (en ook donderdag 29 oktober voor L6) organiseren we een oudercontact. (Enkel het oudercontact van klas L2A juf Peggy gaat door op woensdag 18 november, juf Peggy kan dan ook aanwezig zijn.)

Op dit contactmoment informeert de leerkracht u graag over de vorderingen en de groeipunten van uw kind. Wij hopen dan ook om u, ouder(s), te mogen ontmoeten op deze avond! Via onderstaande knop kan je jouw contactmoment vastleggen.

We vinden het belangrijk om met alle ouders in gesprek te gaan, maar hebben begrip voor ouders die, wegens corona, liever niet naar school komen. Indien u liever een online afspraak wenst, gelieve contact op te nemen met de directie of met de klasleerkracht. (Mailadressen: zie schoolreglement).

Uitgebreide info vind je ook op de brief die werd meegegeven.

Oudercontact lager

In de lagere school hadden de kinderen vorige week een proefjesperiode om even te peilen naar de vorderingen. We zijn reeds halfweg het schooljaar en wensen jullie dan ook graag te informeren over de evolutie van uw kind in de klas. Op woensdag 05 februari is er daarom een oudercontact voorzien. Net als bij de vorige contactmomenten kan je opnieuw een ’tijdstip prikken’ via het inschrijfformulier. Bekijk nog eens goed de richtlijnen en controleer na het verzenden van het formulier je mailbox. Sowieso krijgt iedereen nog eens een bevestiging van het gekozen tijdstip. Kijk zeker ook eens in de ‘spamfolder’ want sommige maidiensten plaatsen de mail onmiddellijk in deze box.
Naar de inschrijvingen? Klik dan hier.

1 2 3 4