Werkvoormiddag speelplaats

Een supergrote dankuwel aan allen die de handen uit de mouwen kwamen steken tijdens onze werkvoormiddag. Door de vele vrijwilligers zijn we erin geslaagd om drie moestuinbakken bij te plaatsen, een omheining te zetten rond onze tuintjes en om een heuse wilgenhut met tunnel te bouwen! Deze veranderingen zullen bij de kinderen zeker niet onopgemerkt voorbij gaan en hen nog meer motiveren om straks ook mee te helpen in de moestuintjes of het kiezen van nieuwe speeltoestellen.
Tijdens de winterperiode laten we de wilgenhut even ‘rusten’ en nemen wij de tijd om alles in gereedheid te brengen voor de aankoop van enkele verrassende, leuke, natuurvriendelijke speeltoestellen.
In het voorjaar willen we deze nieuwe uitdagingen voor de kinderen plaatsen en ook de andere plaatsen op de speelplaats verder aanpakken: verse boomschors rond de bestaande speeltorens en rond de moestuin, het blote voetenpad uitwerken en de zandbak opwaarderen.
Je merkt het: nog heel wat concrete plannen in het vooruitzicht!

We weten echter dat dit alles niet mogelijk is zonder de steun van heel wat ouders die hun steentje bijdragen door mee te helpen aan het waarmaken van onze plannen. Nogmaals: van harte dank om de school op deze manier te steunen.

[shashin type=”album” id=”54780″ size=”medium” crop=”n” columns=”max” caption=”y” order=”date” position=”center”]

Wie helpt een handje mee?

Wij willen jullie graag op de hoogte brengen van onze werkvoormiddag op zaterdag 14 november 2015 van 09 uur tot 12 uur.
Tijdens die ochtend willen graag een aantal zaken realiseren op school:

  • Het bijplaatsen van een extra moestuinbak zodat nog meerdere kinderen aan de slag kunnen in onze tuin.
  • Het plaatsen van een omheining rond de moestuintjes.
  • Het maken (vlechten) van een wilgenhut met wilgentakken.

Verder willen we jullie die ochtend nog verder informeren over de stappen die we nog zullen zetten bij de vergroening van onze speelomgeving.
Voor het uitwerken van onze plannen kunnen we rekenen op financiële steun van de ouderraad en dienden we ook een subsidieaanvraag in bij de provincie. We zouden het zeer fijn vinden indien er heel wat helpende handen kwamen opdagen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Om praktische redenen hadden we graag op voorhand een idee gehad van het aantal aanwezigen. Is het mogelijk om je komst al dan niet te bevestigen door een mailtje terug te sturen?
Dit kan naar hans@spwebasis.be of nele@spwebasis.be of elien@spwebasis.be of bert@spwebasis.be

Met vriendelijke groeten en nu reeds dank voor je bereidwillige inzet!