Wie helpt een handje mee?

Wij willen jullie graag op de hoogte brengen van onze werkvoormiddag op zaterdag 14 november 2015 van 09 uur tot 12 uur.
Tijdens die ochtend willen graag een aantal zaken realiseren op school:

  • Het bijplaatsen van een extra moestuinbak zodat nog meerdere kinderen aan de slag kunnen in onze tuin.
  • Het plaatsen van een omheining rond de moestuintjes.
  • Het maken (vlechten) van een wilgenhut met wilgentakken.

Verder willen we jullie die ochtend nog verder informeren over de stappen die we nog zullen zetten bij de vergroening van onze speelomgeving.
Voor het uitwerken van onze plannen kunnen we rekenen op financiële steun van de ouderraad en dienden we ook een subsidieaanvraag in bij de provincie. We zouden het zeer fijn vinden indien er heel wat helpende handen kwamen opdagen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Om praktische redenen hadden we graag op voorhand een idee gehad van het aantal aanwezigen. Is het mogelijk om je komst al dan niet te bevestigen door een mailtje terug te sturen?
Dit kan naar hans@spwebasis.be of nele@spwebasis.be of elien@spwebasis.be of bert@spwebasis.be

Met vriendelijke groeten en nu reeds dank voor je bereidwillige inzet!