Trots op SPWe-Basis

Zoals in de nieuwsbrief van september werd vermeld, kregen we vorige week de inspectie op bezoek.  Een week lang werd onze school doorgelicht.  De inspecteurs voerden gesprekken met leerlingen, leerkrachten, ouders en directie.  Daarnaast bekeken ze alle documenten en bezochten ze elke klas in SPWe-basis.  Vol spanning was het afwachten tot vrijdagnamiddag want dan kregen we ons rapport.

We kregen een prachtig doorlichtingsrapport.  De inspectie was lovend over het kwaliteitsvol én doelgericht werken.  Ook onze professionele ingesteldheid én sterke teamkracht bleef bij de inspectie niet onopgemerkt.

Vol vertrouwen blijven we op deze manier verder werken. 
Trots op team SPWe-basis!  Bedankt voor jullie vertrouwen in onze school!

Ons rapport kan binnenkort geraadpleegd worden op de site van de onderwijsinspectie.