Geen staking op 31 mei.

Beste ouders,
Wellicht vernam je in de media dat er morgen een stakingsaanzegging is van de onderwijsvakbonden. Uit een bevraging bij onze personeelsleden blijkt er weinig of geen stakingsbereidheid. Het wordt dus morgen een gewone lesdag.
Bijgevolg verwachten we morgen ALLE leerlingen op school.

Namens het schoolteam, de directie