Striphelden op school

De leerlingen van het vijfde leerjaar hebben samen met een cartoonist een strip gemaakt over actuele thema’s zoals anders zijn, pesten, discriminatie, stereotypering, …
In oktober kwam Constantijn, de cartoonist, naar de klas om samen met de kinderen een verhaal te bedenken rondom deze thema’s. Later gaf hij ook een tekenworkshop.
De kinderen zijn erg trots op hun strip! Het resultaat mag zeker gezien (en gelezen) worden!